Een blijvende behoefte aan een achteruitrijcamera?

Iedereen kent vandaag de dag wel de reclame van de jonge
tiener die de Volkswagen kever van zijn vader ‘leent’ (zonder dat zijn vader
dit weet of zelfs te weten mag komen) om zijn vriendin te bezoeken. Om te
zorgen dat zijn vader er niet achter komt, rijdt hij de gehele terugreis naar
huis achteruit, om zo de kilometerstand terug te draaien (iedereen weet
uiteraard dat dit niet mogelijk is). Tenzij u een extra paar ogen in uw achterhoofd
heeft is het achteruitrijden zoals deze jongeman doet, vrijwel onmogelijk om na
te doen.

Vandaag de dag is het echter wel mogelijk om ervoor te
zorgen dat u achter uw auto kunt kijken (en alles kunt zien wat er zich achter
u afspeelt) zonder uw hoofd te hoeven draaien of in uw spiegel te kijken.
Vandaag de dag zijn er steeds meer auto’s die een achteruitrijcamera ingebouwd hebben gekregen als onderdeel van hun
standaarduitrusting. Echter hebben deze achteruitrijcamera’s (in de meeste
gevallen) een enorm nadeel en dat is het feit dat deze pas kunnen worden
ingeschakeld indien de auto in zijn achteruit (of bij een automaat in reverse)
staat. Zodoende moet u als bestuurder in sommige situaties, zoals invoegen,
vaak nog steeds veel moeite doen om de situatie goed in te kunnen schatten. Dit
is echter wel alleen het geval indien het druk is op de weg. Als er maar weinig
andere weggebruikers zijn dan is een handeling zoals invoegen over het algemeen
kinderspel.

Mocht u zelf niet beschikken over een auto met een
ingebouwde achteruitrijcamera, maar wilt u er wel over een beschikken? Dan kunt
u ervoor kiezen om een losse achteruitrij
camera
aan te schaffen en te (laten) installeren om zodoende veiliger te
kunnen rijden en bepaalde handelingen te verrichten. Het grootste voordeel van
losse achteruitrijcamera’s is dat het vandaag de dag mogelijk is om deze al in
te schakelen, terwijl u ‘gewoon’ vooruit aan het rijden bent. 

Beperk de kans op een auto-ongeluk of de gevolgen hiervan.

In een wereld waarin iedereen steeds mobieler wordt, staan
de mensen meer met elkaar in verbinding. Zo kan men iemand die in een andere
provincie of zelfs in een ander land of werelddeel woont regelmatig een
bezoekje brengen. Maar door dat men steeds mobieler wordt, wordt hun leven ook
steeds drukker. Dit komt door het feit dat zij meer willen doen in een korter
tijdsbestek of omdat zij in een andere stad werken dan waar zij in wonen. Echter
zit er ook een enorm groot nadeel aan het feit dat men steeds mobieler is
geworden in de afgelopen jaren.

Door de toename in mobiliteit van de mens is er bij de
meeste mensen ook de behoefte ontstaan om meer dingen te doen op een dag of om
(nog) sneller hun bestemming te bereiken. Dit houdt in dat mensen onveiliger,
harder of minder geconcentreerd gaan rijden. In veel van deze gevallen is er
geen gevaar of risico aanwezig, maar er zijn daarentegen weer voldoende gevallen
waarbij dit verkeerd of soms zelfs fataal kan aflopen. Zo neemt het aantal
ongelukken waar auto’s bij betrokken zijn ieder jaar opnieuw weer toe. Dit
betekent dat de kans steeds groter wordt dat het u ook kan overkomen. Nu zullen
veel mensen die dit lezen vast bij zichzelf denken: ‘’Ach, dat zal mij niet
overkomen. Ik rijd namelijk zeer geconcentreerd en houd netjes de snelheid
aan’’.

Echter hoeft een auto-ongeluk niet uw schuld te zijn. Zo is
een groot gedeelte van de ongelukken namelijk veroorzaakt door of het gevolg
van het roekeloze rijgedrag van een medeweggebruiker.  Het enige dat u kunt doen is de kans zo klein
mogelijk houden door goed op uw medeweggebruikers te letten, de snelheid aan te
houden en de verkeerregels en -borden goed op te volgen. Ook kan het voor geen
enkele bestuurder kwaad als er een verbanddoos
auto
aanwezig is in het voertuig. Of in
ieder geval een blusdeken of een brandblusser. 

Hoe profiteert u van een meerjarenonderhoudsplan?

Het is altijd van groot belang om iets te onderhouden of te
verzorgen. Zo geldt dit voor vriendschappen, relaties en uiteraard huisdieren.
Maar wist u dat dit ook voor een woning of bedrijvenpand geldt? Als u dit nog
niet wist dan is dit niet iets om u voor te schamen. Veel mensen weten namelijk
niet dat het onderhouden van hun woning of bedrijvenpand regelmatig nodig is en
dat zij hier veel profijt bij zullen hebben. De meeste mensen laten pas
namelijk iets repareren of veranderen aan hun woning op het moment dat het
desbetreffende deel eigenlijk al kapot is.

Indien u uw woning regelmatig wilt onderhouden dan is het
raadzaam om een specialist in te schakelen die een specifiek onderhoudsplan kan
opstellen voor uw woning. Het plan dat door de specialist wordt opgesteld staat
ook wel bekend als een meerjarenonderhoudsplan.
De reden dat een meerjarenonderhoudsplan moet worden opgesteld door een
specialist, is als volgt: Een meerjarenonderhoudsplan moet niet alleen aan
bepaalde eisen voldoen, maar het moet ook een duidelijk beeld geven van de uit
te voeren werkzaamheden (zo gedetailleerd mogelijk), de benodigde materialen en
een offerte m.b.t. de kosten.

Al het bovenstaande zorgt (indirect) ook meteen voor de
opbouw en de inhoud van een meerjarenonderhoudsplan. Het plan bestaat namelijk
uit drie onderdelen: het bouwgedeelte, de cyclus en de kosten. In het bouwdeel
komt het bouwdeel van de woning dat onderhouden moet worden aan bod. In de
cyclus wordt er aangetoond hoelang bepaalde bouwdelen mee (zouden moeten) gaan
en wanneer deze dus gepland staan voor controle en/of herstel/ vervanging. Tot
slot staat er in het gedeelte kosten hoeveel de kosten van het herstel/
vervanging en de overige werkzaamheden m.b.t. de bouwdelen uiteindelijk
(zullen) zijn.

Tot slot zult u hoogstwaarschijnlijk nog één vraag
hebben, namelijk: Wat kost een MJOP?
Voor deze informatie kunt u terecht op de website van Laan35. 

Het belang van potentie in het bedrijfsleven.

Als men deelneemt aan een sollicitatie, dan denken zij over het
algemeen dat hun ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid de belangrijkste
aspecten zijn die zullen bepalen of dat zij worden aangenomen. Echter is er één
punt wat zowel door de werknemers als door de werkgevers over het hoofd wordt
gezien, terwijl dit aspect in de meeste gevallen veel belangrijker kan zijn dan
alle bovenstaande aspecten.

Het aspect waar op gedoeld wordt is de potentie die iemand
heeft. Zo kan het zijn dat één van de sollicitanten meer ervaring heeft dan de
rest, maar dat één van de overige sollicitanten (met de juiste coaching) veel
waardevoller kan worden voor uw bedrijf of onderneming. Maar de grote vraag
voor werkgevers is hoe zij achter de potentie van een sollicitant kunnen komen.
Het is namelijk niet aan iemands uiterlijk of persoonlijkheid af te lezen of
diegene over veel of weinig potentie beschikt.

Vandaag de dag zijn er echter specialisten die, bedrijven
kunnen inhuren om, de potentie van sollicitanten in kaart te brengen voor een
bedrijf. Dit wordt gedaan door de sollicitanten te onderwerpen aan een speciale
test. Deze speciale test staat beter bekend als een ontwikkel assessment. Aan de
hand van deze vorm van een assessment kunnen de specialisten in kaart brengen
over welke competenties de sollicitant beschikt en wat de potentie is van de
sollicitant op het gebied van de desbetreffende competenties. Een ontwikkel
assessment bestaat uit onder andere competentiegerichte interviews, een
persoonlijkheidsonderzoek, diverse opdrachten en praktijksimulaties. In de
meeste gevallen komt er tijdens een ontwikkel assessment ook een breed gericht
capaciteitenonderzoek aan bod. Dit onderzoek wordt ingezet om het cognitieve vermogen
van de sollicitant te bepalen. Met behulp van alle informatie die tijdens de
bovenstaande activiteiten is verkregen, wordt er een beeld geschetst van de
competenties en de ontwikkelruimte van deze competenties waar de sollicitant
over beschikt.

Mocht u een bedrijf willen inhuren om een ontwikkel
assessment uit te voeren, dan kunt u op loopbaannederland.nl
kijken welk assessmentbureau het beste bij uw bedrijf, wensen en situatie past.